Način davanja vakcina – da li se vakcine ubrizgavaju direktno u krv?

Nasuprot čestim tvrdnjama ljudi koji se bore protiv vakcinacije, čak i nekih doktora među njima, ovaj podatak je potpuno netačan, i ne možemo da ga protumačimo drugačije nego kao namerni pokušaj plasiranja dezinformacija javnosti u cilju masovne panike i plašenja roditelja. Navešćemo način administriranja svake vakcine pojedinačno, kao i vreme davanja:

  1. MMR – supkutano (potkožno)
  2. BSG – intradermalno (u kožu)
  3. DTP – intramuskularno (u mišić)
  4. OPV – peroralno (kroz usta)
  5. IPV – intramuskularno (u mišić)
  6. Pentaxim – intramuskularno (u mišić)
  7. Vakcina protiv velikih boginja (više se ne daje) – perkutano (na kožu), lakim grebanjem pokožice (skarifikacija)
  8. Vakcina protiv hepatitisa B – intramuskularno (u mišić)

 

Dakle, niti jedna se ne ubrizgava direktno u krvotok. Zašto i čemu dezinformacija koja kruži, da se ubrizgavaju direktno u krv, možemo samo da nagađamo. Možemo da pretpostavimo da se izvesni ljudi služe tim trikom kako bi stvari koje govore delovale još strašnije i postizale jači emotivni efekat. Od ovih trikova, nažalost, nisu operisani ni neki lekari:

 

Screenshot_27
Neki od lekara, koji su protivnici vakcinisanja, osim što ne mogu pravilno da napišu imena supstanci u vakcinama, ne znaju čak ni način njihovog davanja. Ili, možda znaju, ali prave namernu “grešku” u svojim pisanjima i govorima?

 

Podelite ovo:

You May Also Like

error: Content is protected !!