ตลท. จ่อปรับเกณฑ์ใหม่เรียกความเชื่อมั่น

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า จากกรณีหุ้นมอร์เมื่อเดือน พ.ย.65 ที่ผ่านมา ทำให้ ตลท.ต้องปรับปรุงกระบวนการใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นในตลาดทุนมากขึ้น ทั้งการพิจารณาความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของทั้งตลาดหลัก เอ็มเอไอ และตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์, ปรับเกณฑ์การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลในอนาคต อาทิ โปรแกรมเทรดดิ้ง อินเทอร์เน็ตเทรดดิ้ง การซื้อขายที่มากขึ้นของนักลงทุนต่างประเทศ

ขณะเดียวกันได้พิจารณาปรับกรุงกระบวนการตรวจสอบข้อมูล รวมถึงแก้ไขเกณฑ์การใช้ข้อมูลสำคัญๆ เช่น การถือครองหุ้น, การติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ด้านต่างๆ อาทิ เครดิตบูโรของ บล.ต่างๆ และพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

นอกจากนี้ ภายใน 3 ปี ตลท.จะดำเนินงานภายใต้ กลยุทธ์หลัก 4 ด้าน คือ 1.ทำตลาดทุนให้เป็นเรื่องง่าย โดยเพิ่มโอกาสการระดมทุนด้วยการส่งเสริมให้ธุรกิจทุกขนาดทั้งเล็ก กลาง ใหญ่ เข้ามาระดมทุนได้ง่ายขึ้น และปรับเกณฑ์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ๆ พร้อมกับพัฒนาศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลในไตรมาส 3นี้ และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งขยายเวลาซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการลงทุนคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ขณะเดียวกัน 2.ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยพัฒนาระบบซื้อขายใหม่ภายในไตรมาส 1 นี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุน และรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ ๆ พร้อมกับยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ร่วมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม รวมทั้งปรับปรุงกฎเกณฑ์การซื้อขายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย และให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไปและระบบซื้อขายใหม่

นอกจากนี้ 3.ร่วมสร้างโอกาสเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัด โดยพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูล เพิ่มข้อมูลและฟังก์ชันที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์การใช้งาน ขณะเดียวกันจะมีการรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนมาไว้บนอีเอสจี ดาต้า แพลตฟอร์ม โดยเริ่มเผยแพร่ข้อมูลได้ในไตรมาส 2 นี้ และ 4.ยึดหลักความยั่งยืนเป็นแกนขับเคลื่อนการทำงาน โดยได้นำมิติด้านอีเอสจีมาขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งกระบวนการภายใน และภายนอกองค์กรโดยทำงานร่วมกับพันธมิตร.คำพูดจาก เกมสล็อตเว็บแท้