“คมนาคม” เตรียมพร้อมขนส่งสาธารณะทุกโหมดรับคนกลับเข้ากรุง

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) แจ้งว่า วันนี้เป็นวันหยุดส่งท้ายของช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 65 กระทรวงคมนาคมได้คาดการณ์ว่าประชาชนจะเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวและกลับจากภูมิลำเนากลับมายังกรุงเทพฯ เป็นจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคมที่ให้บริการขนส่งสาธารณะได้เตรียมการให้บริการรองรับความต้องการของประชาชน ดังนี้

1.บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) ได้จัดเตรียมรถให้บริการจำนวน 4,279 เที่ยว ให้บริการประชาชนได้ 46,258 คน โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือด้านการจราจร และพนักงานรักษาความปลอดภัย ดูแล จัดระเบียบชานชาลาตลอดเวลา และประสานงานกับศูนย์วิทยุ จส.100 และ สวพ.91 ประชาสัมพันธ์ไปยังรถแท็กซี่ เพื่อเข้ามาให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ ในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ แต่ละแห่ง

2.การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้จัดเตรียมรถให้บริการ จำนวน 83 เที่ยว ให้บริการประชาชนได้ 26,855 คน โดยได้จัดเดินขบวนรถพิเศษเพิ่ม 5 ขบวน วันที่ 16-17 เม.ย.65 เพิ่มตู้โดยสารโดยเฉพาะขบวนรถด่วน รถเร็ว วันที่ 11-17 เม.ย. 65 ขบวนละ 1-2 ตู้ หรือให้เต็มหน่วยลากจูง

3.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.ได้จัดเตรียมรถให้บริการ จำนวน 471 เที่ยว (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 260 เที่ยว และท่าอากาศยานดอนเมือง 211 เที่ยว) ให้บริการประชาชนได้ 54,519 คน (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 28,388 คน และท่าอากาศยานดอนเมือง 26,131 คน) โดยได้ท่าอากาศยานดอนเมืองให้บริการรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) Carpool Taxi คลังสินค้าจอดได้ 225 คัน จุดพักคอย Taxi จอดได้ ประมาณ 100 คัน และอาคาร 2 Stand by ได้ 20 คัน

ส่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดเตรียมรถ Shuttle Bus ให้บริการภายใน ทสภ. เพื่อไปยังอาคารต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว โดยให้บริการอย่างต่อเนื่อง 24 ชม. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เตรียมความพร้อมของการให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) และได้เพิ่มจุดการให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) อีกจำนวน 1 จุด บริเวณชั้น 2 ประตู 10 อาคารผู้โดยสาร ซึ่งเป็นรถแท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการ Alternative Quarantine (AQ)คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

4.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เตรียมพร้อมรถให้บริการ 15,592 เที่ยว ให้บริการประชาชนได้ 396,296 คน โดยจัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่งกรุงเทพฯ 5 สถานี จำนวน 36 เส้นทาง แบ่งเป็น สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 จำนวน 11 เส้นทาง 1,752 เที่ยววิ่งต่อวัน ได้แก่ สาย 3, 16, 77, 96, 134, 136, 138 ,145, 509, 517 และ 536

สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ 6 เส้นทาง 935 เที่ยววิ่งต่อวัน ได้แก่ สาย 66, 79, 511, 515, 516 และ 556 สถานีขนส่งเอกมัย 8 เส้นทาง 898 เที่ยววิ่งต่อวัน ได้แก่ สาย 2, 23, 25, 71, 72, 501, 508 และ 511 สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) 6 เส้นทาง 863 เที่ยววิ่งต่อวัน ได้แก่ สาย 4, 21, 25, 34, 73 และ 501 และ สถานีรถไฟกรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) 2 เส้นทาง 167 เที่ยววิ่งต่อวัน ได้แก่ สาย 49 และ 67

รวมทั้งจัดเดินรถ AIRPORT BUS ดังนี้ สายA1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-รถไฟฟ้า BTS จตุจักร จัดเดินรถเฉลี่ยวันละ 16 คัน สาย A2 ท่าอากาศยานดอนเมือง-อนุสาวรีย์ชัย วันละ 12 คัน สายA3 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สวนลุมพินี วันละ 8 คัน สาย A4 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สนามหลวง วันละ 8 คัน และ สาย S1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-สนามหลวง วันละ 4 คันคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง